Sanela Muharemović – volonterka

Foto za websiteSanela Muharemović je završila kombinovani studij političkih nauka i ekonomije na koledžu Dartmouth (SAD) 2012. godine. Odbranila je diplomski rad na temu utjecaja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju na pomirenje u BiH, koji je nominiran za dvije  nagrade. Teme koje je posebno interesuju su međuetnički i međunarodni odnosi na Balkanu, multikulturalnost, nacionalizam i tranziciona pravda, ali i ekonomski razvoj.