Promovisan zbornik radova “Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini”

Parlamentarna-Skupština-BiH-Foto-ArhivSarajevski otvoreni centar je 18. februara 2013. godine,  u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert, održao promociju zbornika radova “Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini”. Vodeći se iskustvom rada na istraživačkim projektima, kao što su Uvod u politički sistem Bosne i Hercegovine. Izabrani aspekti (2009) i Država, politika i društvo u BiH – analiza postdejtonskog političkog sistema (2011) koji su imali za cilj da prikažu opštu sliku postdejtonskog političkog sistema Bosne i Hercegovine, analiza o parlamentarizmu ima za cilj da uđe u dublju problematiku funkcionisanja parlamentarnog sistema u Bosni i Hercegovini: od državnog, preko entitetskog do kantonalnog i opštinskog sa svim problemima i specifičnostima.
Zbornik radova Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini je rezultat jednogodišnjeg rada grupe mladih bosanskohercegovačkih naučnika i naučnica, te nastavak rada Sarajevskog otvorenog centra na interdisciplinarnim naučnim projektima koji imaju za cilj pružanje podrške mladim naučnicima/cama u Bosni i Hercegovini i promociju kvalitetnog i objektivnog naučnoistraživačkog rada u polju društvenih nauka. Knjiga je rezultat zajedničkog rada 7 autora/ica iz cijele Bosne i Hercegovine, a sadrži 10 članka o teoretskim pretpostavkama potrebe i načinom organizovanja predstavničkih tijela, o pojedinim parlamentarnim strukturama u BiH, te o strukturalnim i procesnim pitanjima specifičnim za složen bosanskohercegovački parlamentarni sistem. Priredili su je Saša Gavrić, izvršni direktor Sarajevskog otvorenog centra i Damir Banović, naučni saradnik u Sarajevskom otvorenom centru. Autori/ce pojedinih članaka su pravnici/e: Maja Sahadžić, Goran Marković, Enis Omerović, Aida Kreho, Nedim Kulenović, zatim, politološkinje Mirna Jusić i Nermina Saračević, te sociološkinja Zlatiborka Popov-Momčinović. Oni/e predstavljaju visoko kvalifikovane mlade naučnike/ce s domaćim i međunarodnim diplomama, velikim brojem objavljenih relevantnih naučnih radova, koji rade na Univerzitetima u Sarajevu, Istočnom Sarajevu, Zenici, pri državnim i međunarodnim organizacijama ali i inostranim i domaćim nevladinim organizacijama u BiH.