Program monitoring evropskih integracija

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine

 

Opis

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine je neformalna koalicija organizacija civilnog sektora koja ima za cilj praćenje reformi i načina primjena politika i prava Evropkse unije u procesu evropskih integracija.

 

Ciljevi

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine ima za cilj da:

-          razvija transparentan, stručan, efiksana, nepristrasan, nadstranači i vanstranački sistem monitoringa procesa evropskih integracija, neovisan od vlade i od Evropske unije kroz izvještaje i preporuke

-          pažljvo prati rad vlasti tokom cijelog mandata i stalno obavještava domaću i međunarodnu javnost o svim pozitivnim ili negativnim pomacima u procesu evropskih integracija;

-          utječe na stvaranje stabilnih, odgovornih i demokratičnih institucija vlasti koje će optimalno odgovarati na sve izazove koje stoje na putu Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija;

-          ukazuje na potrebu za strogom i nepristrasnom ocjenom napredovanja evropskih integracija i spremnosti države da postane kandidat za članstvo u Europskoj uniji

-          osnažuje i povezuje organizacije i inicijative civilnog društva koje rade na promociji i zaštiti ljudskih prava i promociji EU integracija na lokalnim i nacionalnom nivou;

-          prikuplja podršku kao otvoreni proces i poziv za pridruživanje u ostvarivanju misije i ciljeva Inicijative

 

Organizacije koje su dio Inicijative:

 

 1. Centar za političke studije (koordinator Inicijative)
 2. Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
 3. Sarajevski otvoreni centar
 4. Fondacija CURE
 5. Asocijacija Alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije
 6. Evropski istraživački centar
 7. Vanjsko politička inicijativa
 8. UG Zašto ne?
 9. Green Council
 10. Zeleni Neretva
 11. Helsinški parlament građana Banjaluka
 12. Centar za socio-ekološki razvoj (Banja Luka)
 13. Perpetuum mobile (Banja Luka)
 14. Centar za mlade ‘Kvart’ (Prijedor)
 15. Asocijacija studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli (Tuzla)
 16. OKC Abrašević (Mostar)
 17. Udruženje “PEKS” (Živinice)
 18. Vesta (Tuzla)
 19. INFOHOUSE (Sarajevo)
 20. CRVENA
 21. Youth Initiative for Human Rights (YIHR BH)
 22. Transparency International

 

Ostali materijli koji su vezani za program monitoring evropskih integracija:

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine (2013): Alternativni izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija