Predstavnica Centra za političke studije održala sastanak sa predstavnicima Evropske unije u Sarajevu

201707_exchange EU-BiH Sakharov fellowship applicants (1)

Predstavnica Centra za političke studije, Melika Bašić je 18.07.2017.godine održala sastanak sa predstavnicima odjela za ljudska prava i savjetnicima za ekonomska i politička pitanja u delegaciji Evropske unije u Sarajevu. Tema sastanka je bilo upoznavanje programa organizacija i dogovor za razvijanje saradnje po pitanju napredovanja Bosne i Hercegovine na putu evropskih integracija, reforme obrazovnog sistema i unapređenje aktivnosti u malim gradovima kao načina rješavanja postojećih problema sa kojima se suočavaju manje zajednice u Bosni i Hercegovini.