Poziv za prijave na političku akademiju “Zeleni gradovi”

Logo_ZG

Centar za političke studije u saradnji sa Heinrich Böll Fondacijom poziva mlade političare/ke i predstavnike/ce nevladinog sektora u BiH na:

POLITIČKU AKADEMIJU

“ZELENI GRADOVI”

 

Sarajevo, 23 –  25. oktobar 2013.

Hotel Saraj

Rok za prijave: 03. oktobar 2013.

O nama:

Centar za političke studije je nezavisna i neprofitna think tank organizacija koja promoviše aktivnu političku participaciju kroz istraživanje, edukaciju i zagovaranje. Osnovan je u februaru 2013. godine, a na osnovu strateške odluke Sarajevskog otvorenog centra, koji je želio da da prednost radu na ljudskim pravima unutar te organizacije. CPS je nasljednik SOC-a u djelovanju na poljima političkog obrazovanja, društvenih nauka, te političkih istraživačkih aktivnosti. Na temelju SOC-ovih organizacijskih kapaciteta, mreža i iskustva na radu u projektima, CPS djeluje samostalno, ali dijeli iste vrijednosti kao SOC. Cilj organizacije jeste da Bosna i Hercegovina ima dinamičnu i efektnu političku participaciju, te da civilno društvo aktivno doprinosi demokratskim procesima, a političke institucije ispunjavaju potrebe građana/ki.

Ciljevi političke akademije “Zeleni gradovi”:

Osnovni cilj ove političke akademije jeste educiranje mladih političara/ki kao i aktivista/kinja nevladinih organizacija u pogledu zelene politike, koji će biti osposobljeni za aktivnu participaciju u svim aspektima političkog života. U fokus političke akademije je stavljen grad, kao izuzetno značajan fenomen savremenog svijeta.

Također, drugi ciljevi uključuju i obnovu povjerenja u demokratsku politiku, kao način djelovanja za rješavanje društvenih i ekoloških problema i poboljšavanje kvalitete života, zatim, poznavanje političke alternative čije je težište kvaliteta života i održivost životnih uslova, motiviranje za građanski i politički angažman, te međusobno upoznavanje aktualnih i potencijalnih aktivista i ljudi angažiranih u političkim partijama i institucijama, s mogućnošću dalje suradnje.

Konačno, kao konkretnije područje za otkrivanje i primjenu alternativa odabrani su urbani prostori i gradovi kao specifične društvene i ekologijske konfiguracije. U njima se na konkretnim rješenjima – od prostornog planiranja, preko organizacije komunalne i saobraćajne infrastrukture do korištenja gradskih prostora kao javnog dobra i mjesta društvenog življenja – može pokazati u čemu se sastoji zelena alternativa i kako je ona izvediva sada i ovdje. Stoga je treći cilj analiza problema s gledišta zelene alternative i prikazivanje mogućih rješenja.

Razlozi za političko obrazovanje iz „zelene“ perspektive:

Nakon više od dvije decenije postkomunističkih promjena, demokratska politika još nije konsolidirana. Iako nema značajnijih političkih snaga koje osporavaju višepartijski sistem, direktne slobodne izbore za parlament i druga predstavnička tijela, i privredu privatne inicijative na slobodnom tržištu, uvođenje i održanje formalne demokratije nije ispunilo očekivanja da će to dovesti do odgovornije politike i poboljšanja cjelokupnog društvenog života.

Povjerenje u demokratske institucije i procedure je toliko nisko da značajan dio društva ne vidi mogućnost rješavanja bitnih problema kroz demokratsku politiku. To se manifestira kako u niskoj političkoj participaciji, tako i u činjenici da ne postoje realni izgledi za alternativu etabliranim partijama i politici koju vode. Alternative građanke i građani sve više traže iskazivanjem nezadovoljstva i političkih zahtjeva  izvan institucionalnih procedura, demonstracijama i protestnim akcijama. Ostali se povlače u političku apatiju.

Uprkos političkoj mobilizaciji oko pojedinih pitanja koja izazivaju masovno nezadovoljstvo, demonstracije i druge protestne akcije neće donijeti promjene ako u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti nitko ne bude uvažio njihove zahtjeve i pretvarao ih u propise, političke mjere i programe odgovorne prema potrebama društva. Ni resantiman prema politici ni politička apatija neće donijeti trajne promjene ako se nezadovoljstvo građana i građanki ne pretoči u političko djelovanje koje aktivno mijenja pravila i postupanje političkih, upravnih, socijalnih i ostalih javnih institucija.

Zbog toga je neophodno razviti interes i sposobnost građana/ki, pogotovo onih mlađih, da mogućnosti demokratske politike iskoriste za rješavanje bitnih problema društva. To traži mnogo intenzivniju i kompetentniju političku participaciju. Ona uključuje sudjelovanje u izbornom procesu, ali i mnogo više od toga: formiranje političke volje koja čitavu političku sferu stavlja u funkciju u kojoj bi morala biti pod demokratskim pretpostavkama: odgovornost prema društvu i realnim ljudskim životnim potrebama.

Struktura i sadržaj akademije:

 

  1. Analiza uslova demokratske politike: ne samo formalne procedure (izbori itd.) i institucije (partijski pluralizam, direktno birani parlamenti; institucije racionalne uprave i vladavine prava) nego i odnos država-društvo. Važnost autonomije građanskog društva i njegove snage kao protuteže državnoj moći.
  2. Specifičnost političkog sistema i realne situacije u Bosni i Hercegovini, obilježene mnogim blokadama, dominacijom etno-politike (s kolektivizmom nasuprot građanskom odnosu), niskom odgovornošću nosilaca političkih funkcija te niskom građanskom participacijom.
  3. Zelena politika: pitanje ideologije ili suočavanja sa strategijskim problemima održivosti života. Vrijednosti profita ili vrijednosti života. Zaštita životnih uvjeta kao zaštita čovjeka i prirode podjednako. „Stubovi“ zelene politike i njihove praktičke implikacije. Uslovi i značenje odgovorne politike: odgovornost s onu stranu partikularnih interesa i moći.
  4. Grad kao specifična društvena sredina i njegovo situiranje u okoliš. Dva značenja ekologije grada: grad kao specifična fizička sredina i grad u odnosu na prirodni okoliš. Grad kao potrošač resursa i emiter zagađenja.
  5. Grad kao prostor demokratske politike: sudjelovanje građanki/građana u planiranju i odlučivanju. Prostor kao javno dobro i pravo na njega.
  6. Načini političkog djelovanja: građanski (civilni) angažman i djelovanje kroz partije. Značenje za demokratsku politiku i zelenu alternativu.
  7. Strategije dugoročnog rješavanja društveno-ekoloških problema: izbor razvojnih koncepcija u industriji, poljoprivredi, saobraćaju i energetici; „reality-check“ životnih uslova i njihove održivosti.

Ko može učestvovati:

Konkurs je otvoren za mlade (između 20 i 30 godina) koji aktivno učestvuju u politici u različitim strankama u BiH ili imaju takvu namjeru. Prijaviti se također mogu i predstavnici/e iz nevladinog sektora koji/e aktivno rade na političkim temama. Ohrabrujemo naročito aplikacije mladih političara/ki i aktivista/kinja koje dolaze iz manjih bh. gradova.

Kako se prijaviti:

Prijava, koja se sastoji od biografije (maksimalno dvije strane, sadrži ime i prezime, pune kontakt podatke i sve relevantne informacije o obrazovanju, poslovnom iskustvu itd.) i motivacionog pisma (jedna stranica, sadrži informaciju o razlogu prijave, da li je osoba koja se prijavljuje aktivni/a član/ica neke političke stranke ili je predstavnik/ca nevladine organizacije u BiH i na koji način planira koristiti stečeno znanje) se šalje do 03. oktobra 2013. godine na: dalila@cps.ba. Na ovaj mail možete slati i sva pitanja koja imate. O rezultatima konkursa prijavljeni/e će biti obaviješteni/e do 07. oktobra 2013. godine, a ukupno ćemo pozvati 20 u česnika/ca.

Centar za političke studije snosi troškove hrane i osvježenja za učesnike/ce, kao i troškove smještaja i prevoza za učesnike/ce koji nisu iz Sarajeva.

Program akademije možete pogledati ovdje , a opise modula ovdje.