Poziv na prezentaciju Alternativnog izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija i okrugli sto na temu: Odnos Evropske unije i civilnog društva u BiH

PozivInicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine Vas poziva na:

PREZENTACIJU ALTERNATIVNOG IZVJEŠTAJA O NAPRETKU BOSNE I HERCEGOVINE U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA I OKRUGLI STO NA TEMU ODNOS EVROPSKE UNIJE I CIVILNOG DRUŠTVA U BIH

Četvrtak – 19. decembar 2013, 12:00h

Mediacentar
Sarajevo, Kolodvorska 3

Govore:

Vedran Kordić
Tijana Cvijetićanin, UG Zašto Ne?
Saša Gavrić, Sarajevski otvoreni centar Damir Banović, Centar za političke studije

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine je neformalna koalicija
civilnog sektora koja ima za cilj praćenje reformi i načina primjena politika i prava Evropske unije u procesu evropskih integracija, te informiše javnost o svim pozitivnim i negativnim događajima na evropskom putu.

U tu svrhu, Inicijativa je izradila Shadow Report napretka Bosne i Hercegovine na putu evropskih integracija iz perspektive nevladinih organizacija sa posebnim fokusom na poštivanje ljudskih prava. Također, cilj je bio pokazati sposobnost civilnog sektora u BiH da sarađuje i ponudi stručne izvještaje i preporuke, koji će biti neovisni od vlade i od Evropske unije.

Okrugli sto će se održati na B/H/S jezicima. Obezbijeđen je simultani prevod na engleski jezik