Politička participacija u Bosni i Hercegovini.

Politicka_participacijaPolitička participacija u Bosni i Hercegovini.

Ova publikacija je rezultat rada Sarajevskog otvorenog centra i saradnika/ca koji/e su sudjelovali/e na prvoj Akademiji političkog liderstva, održanoj od 29. juna do 5. jula 2012. godine u Sarajevu, a koju je organizovaoSarajevski otvoreni centar uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u BiH. Akademija je okupila mlade ljude koji dolaze iz različitih političkih stranaka i nevladinih organizacija u BiH. Cilj Akademije političkog liderstva je bio jačanje kapaciteta mladih ljudi koji se žele aktivno baviti politikom i sudjelovati u procesima donošenja odluka.

Arijana Aganović, Saša Gavrić (priredili_e, 2012)

Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/Ambasada Kraljevine Norveške

PDF verzija: Politička participacija u Bosni i Hercegovini