Politička akademija “Zeleni gradovi” – Sarajevo, 23. – 25. oktobar

POLITIČKA AKADEMIJA „ZELENI GRADOVI“

SARAJEVO, 23-25. OKTOBAR

 

Centar za političke studije u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll organizovao je od 23. do 25. oktobra u Sarajevu političku akademiju „Zeleni gradovi.“ Cilj akademije je upoznavanje mladih, prvenstveno aktivista civilnog društva kao i bh. Stranaka sa osnovama politike i zelene politike. Ovogodišnja akademija fokusirala se na grad kao specifičnu jedinicu društvene, ekonomske i ekološke organizacije. Od ukupno 66 prijavljenih za učešće na akademiji odabrano je 20 učesnika i učesnica iz više od deset različitih bosanskohercegovačkih gradova.

 

Prvi dan politička akademije započeo je uvodom u pojam demokratije o kojem je govorio Srđan Dvornik, nekadašnji voditelj ureda Fondacije Heinrich Böll u Hrvatskoj. On je, ukazujući na neodgovorena pitanja i kontradikcije sadržane u samom pojmu, pokazao da definirati  i razumjeti demokratiju nije lako. Dvornik je zatim predstavio osnove zelene politike, gdje je naglasio da bez obzira na javnu percepciju riječi „zelena,“ ova politika se ne fokusira isključivo na ekološke probleme, nego podrazumijeva koherentno i sveobuhvatno shvaćanje svih sfera života i široke mjere djelovanja. U drugom dijelu dana profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Nermina Mujagić, sažela je realno djelovanje političkog sistema u Bosni i Hercegovini, naglašavajući pojavu etnizaciju politike i nekvalitetnu političku kulturu. Na kraju radnog dana, Miroslav Živanović, bivši zamjenik gradonačelnika Grada Sarajeva, u svom izlaganju stavio je fokus na grad, prikazujući ga kao „poprište društvenih i ekonomskih problema.“

 

Grad kao glavna tema akademije bio je u fokusu i drugog dana akademije. Arhitektica Sanela Klarić iz organizacije Green council pojasnila je šta su izazovi u planiranju zelenih gradova. Istakla je zgradarstvo kao oblast u kojoj je moguće posebno efikasno djelovati, te predstavila uspješne primjere planiranja zelenih gradova drugdje. Osvrćući se na resurse kojima je bogata Bosna i Hercegovina, predložila je moguće izvore obnovljive energije, kao i ekološke materijale za gradnju. Docent Mašinskog fakulteta u Sarajevu, Azrudin Husika, se u svom izlaganju osvrnuo na energetiku grada, istaknuvši važnost regulacija i dobrog upravljanja za energijsku efikasnost i održivi razvoj gradova.

 

Posljednji dan akademije posvećen je praktičnim temama. Nakon izlaganja o političkoj odgovornosti i političkoj etici, Zlatiborka Popov-Momčinović, viša asistentica na Filozofskom fakultetu Istočno Sarajevo, pojasnila je osnovne principe političkog djelovanja putem političkih partija i organizacija civilnog društva. Srđan Dvornik održao je zatim radionicu o razvoju strategija djelovanja, od prepoznavanja i definiranja problema do reagiranja na promjene uvjeta prilikom implementacije rješenja. Učesnici su dobili i priliku da utvrde novostečeno znanje grupnom vježbom u kojoj su se pozabavili problemom sanacije otpada u bh. gradovima i predložili moguće strategije za njegovo rješavanje.

 

Učesnici i učesnice akademije su bili jako zadovoljni programom i zainteresirani za nastavak organiziranja Političke akademije te dali prijedlog za izrade konkretnih planova, koji bi učesnici/e po završetku akademije mogli i realizirati u svojim sredinama.
936001_203722953144238_2089106016_n 944629_203723393144194_1027141897_n (1) 944629_203723393144194_1027141897_n 1002915_203723199810880_470472325_n 1374895_203723233144210_367591622_n 1378020_203723259810874_336233353_n 1378735_203723323144201_391986252_n 1380629_203723103144223_1782404765_n 1380732_203723289810871_1313585016_n 1383002_203722389810961_428881206_n 1383377_203723366477530_496369608_n 1384183_203723136477553_25991802_n 1385686_203723056477561_1914536947_n