Poboljšanje demokratskih performansi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine: preporuke

 

 

Poboljsanje_demokratskih_performansiPoboljšanje demokratskih performansi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine: preporuke (B/H/S verzija)
Preporuke za poboljšanje demokratskih performansi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koje je izradio bosanskohercegovački dio tima RRPP projekta, a kojeg su činili doc. dr. Goran Marković (Pravni fakultet, Istočno Sarajevo), mr. Maja Sahadžić (International University Sarajevo), mr. Damir Banović (Sarajevski otvoreni centar) i Saša Gavrić, MA (Sarajevski otvoreni centar).Goran Marković, Maja Sahadžić, Damir Banović, Saša Gavrić (2012)

Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar

PDF verzija: Poboljšanje demokratskih performansi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine: preporuke