Održani okrugli stolovi u Zenici, Mostaru i Livnu

Koalicija Jednakost je tokom ove sedmice posjetila tri grada u Bosni i Hercegovini, Zenicu, Mostar i Livno, i održala okrugle stolove na kojima se zajedno sa prisutnim diskutovalo o položaju Ostalih i izmjenama ustava Hercegovačko-neretvanskog, Zeničko-dobojskog i Kantona 10.

8eb2a3263a54a37c1c1a281226824ec3_L DSC_0413 jednakost

Razgovor sa prisutnima na okruglom stolu u Zenici, koji je održan 23. septembra vodili su Darko Brkan (UG Zašto Ne?), Damir Banović (Centar za političke nauke) i Damir Dajanović (Revolt), a na ovom okruglom stolu, kao i na okruglim stolovima koji su vođeni u drugim gradovima, akcenat je stavljen na to da je primarno da se ukine diskriminacija koja je prisutna nad svim građankama i građanima u BiH. Svi konstitutivni narodi u BiH, koji su bilo gdje manjina, u vrlo su teškom položaju, ali ipak su najviše diskriminirani i u najtežem položaju građanke i građani BiH koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od tri konstitutivna naroda.

Učesnici okruglog stola u Mostaru, koji je održan 24. septembra, u direktnu su vezu doveli ustavnu diskriminaciju Ostalih sa predstojećim popisom stanovništva u BiH. Vladimir Ćorić (OKC Abrašević) je tokom okruglog stola govorio o diskriminaciji ove kategorije stanovništva, ali i Srba, u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, koji se u svom ustavu normativno smatra ekskluzivnim kantonom bošnjačkog i hrvatskog naroda. Darko Brkan i Damir Banović naveli su da se diskriminacija Ostalih u svim ustavima kantona ogleda u tome što oni nemaju mogućnost političke participacije, aktivnog učestvovanja u vlasti, te ne mogu biti predsjedavajući u Skupštini, niti imaju garantirane kvote što se tiče Vlade.

I okrugli sto u Livnu, koji je održan 25. septembra, bio je platforma na kojoj se povezala direktna ustavna diskriminacija Ostalih u Kantonu 10 sa predstojećim popisom stanovništva u BiH. Boris Brkan (UG Zašto Ne?), Dalila Mirović (Centar za političke studije) i Zulak Baljak (Centar za građansku suradnju) naglasili su da je cilj ovih okruglih stolova, ali i same Koalicije Jednakost, skrenuti pažnju kantonalnih vlasti na ovaj problem, te pokušaj stvaranja partnerskih odnosa sa njima, kako bi civilno društvo igralo značajnu ulogu u ustavnim promjenama.