Centar za političke studije

Misija

Centar za političke studije je nezavisna i neprofitna think tank organizacija koja promoviše aktivnu političku participaciju kroz istraživanje, edukaciju i zagovaranje.

Vizija

Vizija koju Centar za političke studije ima jeste da Bosna i Hercegovina bude društvo koje ima dinamičnu i efektnu političku participaciju, te da civilno društvo aktivno doprinosi demokratskim procesima, a političke institucijame ispunjavaju potrebe građana/ki.

Pozadina

Centar za političke studije osnovan je u februaru 2013. godine, a na osnovu strateške odluke Sarajevskog otvorenog centra, koji želio da da prednost radu na ljudskim pravima unutar te organizacije. CPS je nasljednik SOC-a u djelovanju na poljima političkog obrazovanja, društvenih nauka, te političkih istraživačkih aktivnosti. Na temelju SOC-ovih organizacijskih kapaciteta, mreža i iskustva na radu u projektima, CPS djeluje samostalno, ali dijeli iste vrijednosti kao SOC.

Oblasti djelovanja

- Istraživanja (institucija, struktura, procesa);
- Edukacija ( istraživača/ica, političkih partija, organizacija civilnog društva, šire javnosti);
- Zagovaranje (kulturalne politike, obrazovna politika, reforme političkog sistema).

Teme naših programa

- Institucije političkog sistema;
- Obrazovanje i kulturalne politike;
- Političke stranke i izbori;
- Federalizam;
- Evropske integracije;
- Aktivno sudjelovanje građana/ki.

Ciljne skupine

- Istraživači/ice i znanstvenici/e (istraživanje, obrazovanje, razvoj politika i zagovaranje);
- Predstavnici/e civilnog društva (edukativne aktivnosti, zagovaranje, koalicije, zajedničke istraživačke aktivnosti);
- Članovi/ce političkih partija (edukacija i zagovaranje);
- Predstavnici/e javnih ustanova (zagovaranje, edukacija,  publikacije)
- Šira javnost (informativne kampanje).

Metode rada

Centar za političke studije:
- Planira, razvija i provodi praktične naučnoistraživačke projekte, kao osnovu za djelovanje i zagovaranje civilnog društva;

- Razvija i provodi edukativne programe za mlade naučnike/ice iz oblasti društvenih nauka, političke stranke i predstavnike/ce civilnog društva;
- Inicira i sudjeluje u građanskim akcijama za zagovaranje, vezano za BiH politiku i EU integracije;
- Organizira javne događaje o relevantnim političkim zbivanjima;
- Objavljuje kvartalni politički časopis i različite relevantne publikacije iz društvenih nauka.

Organizacijski prioriteti za 2013. i 2014. godinu

- Organizacijski razvoj: javna promocija Centra (izrada web stranice, komunikacijskih kanala, medijska promocija), izgradnja mreža širom zemlje; saradnja s postojećim think tank organizacijama; izgradnja naučnog savjetodavnog odbora, jačanje mreže saradnika/ca, te pronalaženje novih ; finansijsko i organizacijsko jačanje;
- Izgradnja kapaciteta: obuka osoblja i saradnika/ca za pisanje policy papersa;  razvoj vještina iz oblasti menadžmenta, osposobljavanje za akademsko pisanje, obuka iz oblasti  zagovaranja;
- Istraživačke aktivnosti: razvoj metodologije istraživanja i implementacija najmanje tri različite vrste istraživanja iz oblasti politike, pokretanje i objavljivanje tromjesečnog političkog časopisa;
- Edukativne aktivnosti: razvoj i implementacija edukacijskih programa za političke; organiziranje javnih debata o relevantnim političkim temama, organiziranje stručnih debata i konferencija o relevantnim političkim pitanjima;
- Zagovaranje: aktivno sudjelujovanje u postojećim koalicijima civilnog društva; zagovaranje za promjene u različitim političkim oblastima vezanim za naša istraživanja.