Na Sarajevo School for Science and Technology upriličeno predavanje na temu Ustavne promjene u BiH

DSC01110Izvršni direktor Centra za političke studije Sarajevo Damir Banović i voditelj programa ‘Edukacija’ Saša Gavrić 7. maja 2013. godine održali su predavanje na temu ˝Ustavne promjene u Bosni i Hercegovini˝.

U okviru pomenutog predavanja koje je upriličeno u prostorijama Sarajevo School for Science and Technology (SSST), Banović i Gavrić su izložili naučno – istraživački rad koji se bavi načinima promjene ustavnog sistema Bosne i Hercegovine.

Tom prilikom predstavljen je i mogući model promjene pomenutog sistema koji bi učinio proces donošenja odluka efikasnijim, zatim zagarantovao političku participaciju svih građana_ki bez obzira na etničku identifikaciju, te državu učinio funkcionalnijom. Na kraju kažimo i to da je predavanje organizovano za studente_ice i nastavnike_ice SSST-a, a po okončanju organizovana je i diskusija na pomenutu temu.