Mehanizmi koordinacije u EU integraciji BiH

EU_IntegracijaBosna i Hercegovina ima status zemlje potencijalne kandidatkinje za članstvo u EU. Osnovu perspektive za članstvo zemalja regije dalo je Evropskog vijeća na samitu u Solunu 2003. godine ukoliko ispune kriterije koji se postavljaju pred zemlje kandidatkinje. Deset godina kasnije Hrvatska je kao prva zemlja zapadnog Balkana postala 28. punopravna članica Unije, dok Crna Gora, Srbija i Makedonija imaju status zemalja kandidata, a osim BiH, Albanija i Kosovo imaju status potencijalnih kandidata.

 

PDF Verzija: Mehanizmi koordinacije u EU integraciji BiH