Konferencija “Šta je vitalni interes naroda i kome on pripada?”

Parlament-FBiHCentar za političke studije u Sarajevu, u saradnji sa Domom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine organizira konferenciju“Šta je vitalni interes naroda i kome on pripada? ustavnopravna i politička dimenzija“. 

Centar želi da kroz ovu konferenciju da bliže određenje ustavnopravnog i društvenog fenomena, mogućnosti davanja ovog prava i grupi Ostalih, te način i razloge njegovog korištenja u političkoj praksi u Bosni i Hercegovini.

Centar za političke studije će tokom 2013. godine organizirati niz okruglih stolova i stručnih rasprava, te će se aktivno uključiti u procese reforme političkog sistema i EU integracija kroz studije, izrade preporuka i lobiranje za promjene.

Konferencija će biti održana 10. maja u Sarajevu, najavljeno je iz Centra za političke studije.