Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine (2014): Alternativni izvještaj o napretku: politički kriteriji

Logo inicijative eng (1)Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine objavila je drugi Alternativni izvještaj o napretku BiH u procesu evropskih integracija. Izvještaj, čiju izradu je koordinirao Sarajevski otvoreni centar kao koordinirajuća članica Inicijative, predstavlja zajednički napor više desetina osoba i organizacija u nastojanju da prikažu trenutno stanje u zemlji te na taj način pruže alternativu zvaničnom Izvještaju o napretku koji objavljuje Evropska unija u oktobru svake godine. Fokus ovog izvještaja je na oblastima ljudskih prava, funkcioniranja države, pravosuđa i korupcije te tranzicione pravde tj. na političkim kriterijima EU integracija.