Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine (2013): Alternativni izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija

Shadow_korice_BHSOvaj alternativni izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija je napravljen od strane neformalne koalicije organizacija civilnog društva pod nazivom Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Osnovni cilj Inicijativi je da učinkovito prati rad Vlade u njenom mandatu, te da stalno obavještava domaću i međunarodnu javnost o svim pozitivnim i negativnim kretanjima u procesu integracije. Ova Inicijativa je prepoznala potrebu za povezivanjem i osnaživanjem organizacija civilnog društva koje rade na promociji i zaštiti ljudskih prava, te promicanjem evropske integracije na lokalnom i nacionalnom nivou.