Ekonomska i socijalna prava žena u Bosni i Hercegovini u 2012-2013.

Ovaj paper Shadow reporta odgovora na pitanja o ljudskim pravima žena postavljenim u poglavlju Izvještaja o ekonomskim i socijalnim pravima žena, uključujući položaj žena na tržištu rada i njihova porodiljska prava, političko učešće žena, te nasilje nad ženama.

 

PDF Verzija: Ekonomska i socijalna prava žena u Bosni i Hercegovini u 2012-2013.