Dženana Kapo – volonterka

Dzenana KDženana Kapo (1989) je studentica završne godine Master studija Međunarodnih odnosa i diplomatije na FPN Sarajevo sa prethodno završenim Bachelor studijem Poslovnog komuniciranja. Bavi se ženskim političkim pravima, promovisanjem rodne ravnopravnosti, PR-om i euroatlanskim integracijama. Aktivno govori engleski i italijanski jezik.