Dina Bajraktarević

F0839Dina Bajraktarević je diplomirala  na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na kojem je stekla i naučni stepen magistrice pravnih nauka. Godine 2012. stiče naučni stepen doktorice pravnih nauka iz evropskog prava na istom fakultetu. Zaposlena je na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u zvanju više asistentice.