Demokratske performanse parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore

 

 

Demokratske_performanseDemokratske performanse parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Fakultet političkih nauka u Univerziteta u Podgorici i nevladina organizacija Sarajevski otvoreni centar zajednički su realizirali naučni projekt pod nazivom Komparativna analiza demokratskih performansi parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Projekt je realiziran u okviru Regionalnog programa za promociju istraživanja (Regional Research Promotion Programme), koji je koordiniran od strane Instituta za srednju i istočnu Evropu Univerziteta u Fribourgu (Švajcarska), a voditelj projekta je bio prof. dr. Slaviša Orlović sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Slaviša Orlović (priredio, 2012)
Beograd/Sarajevo/Podgorica: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu/Sarajevski otvoreni centar/Fakultet političkih nauka Univerzitet Crne Gore
PDF verzija: Demokratske performanse parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore