Demokratske performanse parlamenata u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini

demperformanseFakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Fakultet političkih nauka u Univerziteta u Podgorici , te nevladina organizacija Sarajevski otvoreni centar zajednički su realizovali naučni projekt pod nazivom Komparativna analiza demokratskih performansi parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Projekt je realiziran u okviru Regionalnog programa za promociju istraživanja (Regional Research Promotion Programme), koji je koordiniran od strane Instituta za srednju i istočnu Evropu Univerziteta u Fribourgu (Švajcarska), a voditelj projekta je bio prof. dr. Slaviša Orlović sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

Bosanskohercegovački tim ovog projekta su činili doc. dr. Goran Marković (Pravni fakultet, Istočno Sarajevo), mr. Maja Sahadžić (International University Sarajevo), mr. Damir Banović (Pravni fakultet, Sarajevo) i Saša Gavrić, MA (Sarajevski otvoreni centar).

U okviru ovog istraživanja cilj je bio istražiti sljedeća pitanja: zakonodavne i kontrolne funkcije parlamenata, transparentnost u radu parlamenata, te utjecaj međunarodnih aktera na njihov rad. Rezultati istraživanja predstavljeni su na konferenciji u Beogradu, te na okruglom stolu u Sarajevu i Podgorici. Svi radovi su objavljeni u zajedničkom zborniku radova, na bosanskom, crnogorskom, hrvatskom i srpskom, te na engleskom jeziku.