Dalila Šadinlija – volonterka

CPSDalila Šadinlija je studentica druge godine master studija Međunarodnih odnosa i diplomatije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Bachelor je poslovnog komuniciranja, a tokom studija je bila aktivni član globalne studentske organizacije AIESEC, za koju je radila na dva internacionalna projekta i učestvovala na nacionalnim seminarima i konferencijama.