Centar za političke studije, u saradnji sa Heinrich Böll Fondacijom, Vas poziva na: Prezentaciju studije građani/ke u kolektivističkoj ideologiji

Pozivnica - Građani_ke u kolektivističkoj ideologijiCentar za političke studije, u saradnji sa Heinrich Böll Fondacijom, Ured za Bosnu i Hercegovinu, Vas poziva na:

PREZENTACIJU STUDIJE

GRAĐANI/KE U KOLEKTIVISTIČKOJ IDEOLOGIJI: SOCIOLOŠKO-PRAVNA ANALIZA POLOŽAJA “OSTALIH” U BOSNI I HERCEGOVINI”

AUTORICA ADMIRE SITNIĆ I AMILE ŽDRALOVIĆ

Četvrtak – 26. decembar 2013, 18:00h

Art kino Kriterion

Sarajevo, Obala Kulina bana 2

Govore:

Admira Sitnić, autorica studije

Amila Ždralović, autorica studije

Damir Banović, urednik studije

Studija Građani/ke u kolektivističkoj ideologiji: sociološko-pravna analiza položaja “Ostalih” u Bosni i Hercegovini, autorica Admire Sitnić i Amile Ždralović, predstavlja prvu u nizu naučnih i stručnih analiza koje identificiraju ključne probleme ustavnopravne pozicije Ostalih, implikacije isključivanja ili ograničavanja iz procesa političkog odlučivanja, te trenutnu poziciju u vlasti. Ova publikacija je prvenstveno sociološko-pravna, te analizira Ostale kao sociološku kategoriju, mogućnosti formiranja zajedničkog interesa, te davanja kolektivnih prava ovoj ustavnopravnoj kategoriji.

 

PDF verzija publikacije je dostupna na sljedećem linku:

Građani/ke u kolektivističkoj ideologiji: sociološko-pravna analiza položaja “Ostalih” u Bosni i Hercegovini 

Prezentacija će biti održana na B/H/S jezicima.