Policy report
Damir Banović, Sanela Muharemović, Dženana Kapo (2014)
PDF Verzija

Jačanje kapaciteta Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Kako poboljšati primjenu i izvršenje odluka?

U ovom policy paperu se istražuje efikasnost izvršenja i primjene odluka Ustavnog Suda BiH, koji ima ulogu zaštitnika ustavnog poretka i ustavom zagarantovanih prava i osnovnih sloboda. Odluke Ustavnog suda BiH su obavezujuće za sve građane_ke, no nažalost sve je veći broj neizvršenih ili sa zakašnjenjem izvršenih odluka. Policy paper identificira i analizira razloge neizvršenja i nudi preporuke za poboljšanje implementacije odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Zbornik radova “Šta je vitalni interes naroda i kome on pripada? Ustavnopravna i politička dimenzija”

Centar za političke studije Sarajevo je u saradnji s Domom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine organizovao 10. maja/svibnja 2013. godine konferenciju pod nazivom “Šta je vitalni interes naroda i kome on pripada? Ustavnopravna i politička dimenzija”. Kao rezultat konferencije nastao je zbornik koji predstavlja sintezu istraživanja i mišljenja stručnjaka/inja o vitalnom nacionalnom interesu naroda, kao i njegovom korištenju u periodu od 2003. do polovine 2013. godine.
Social →