IMG_41723
Izvršni direktor
damir@cps.ba

Damir Banović – Izvršni direktor

Damir je diplomirao i magistrirao pravo na Pravnom fakultetu u Sarajevu, gdje radi kao asistent na teorijskoj grupi predmeta. Autor je različitih tekstova i knjiga. Angažovan je na različitim istraživačkim i obrazovnim projektima Sarajevskog otvorenog centra, te izvršni director Centra za političke studije.
index
Koordinatorica programa za nauku i obrazovanje
zlatiborka@cps.ba

Dr. Zlatiborka Popov-Momčinović – koordinatorica programa “Program za nauku i obrazovanje”

Doc. dr. sc. Zlatiborka Popov Momčinović je profesorica političkih nauka na Univerzitetu Istočno Sarajevo. Diplomirala je sociologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Tokom i nakon studiranja bila je aktivna u NVO sektoru.
Dalila2-FI
volonterka
dalila.s@cps.ba

Dalila Šadinlija – volonterka

Dalila Šadinlija je studentica druge godine master studija Međunarodnih odnosa i diplomatije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Bachelor je poslovnog komuniciranja, a tokom studija je bila aktivni član globalne studentske organizacije AIESEC, za koju je radila na dva internacionalna projekta i učestvovala na nacionalnim seminarima i konferencijama.
Sanela-FI
volonterka
sanela@cps.ba

Sanela Muharemović – volonterka

Sanela Muharemović je završila kombinovani studij političkih nauka i ekonomije na koledžu Dartmouth (SAD) 2012. godine. Odbranila je diplomski rad na temu utjecaja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju na pomirenje u BiH, koji je nominiran za dvije nagrade. Teme koje je posebno interesuju su međuetnički i međunarodni odnosi na Balkanu, multikulturalnost, nacionalizam i tranziciona pravda, ali i ekonomski razvoj.
Dzenana-K-FI
volonterka
dzenana@cps.ba

Dženana Kapo – volonterka

Dženana Kapo (1989) je studentica završne godine Master studija Međunarodnih odnosa i diplomatije na FPN Sarajevo sa prethodno završenim Bachelor studijem Poslovnog komuniciranja. Bavi se ženskim političkim pravima, promovisanjem rodne ravnopravnosti, PR-om i euroatlanskim integracijama. Aktivno govori engleski i italijanski jezik.
Picture
volonterka
melika@cps.ba

Melika Bašić – volonterka

Melika Bašić - Student na Pravnom fakultet u Sarajevu. Trenutno radi na istraživačkim i publikacijskim projektima u oblasti društvenih nauka Univerziteta u Uppsali.
Social →