USBiH

Jačanje kapaciteta Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Centar za političke studije, u periodu novembar 2013- mart 2014, radi na projektu „Jačanje kapaciteta Ustavnog suda Bosne i Hercegovine: Poboljšanje provođenja odluka i izvršenja“ finansiran od strane Slovak- Balkan Public Policy Fund...
EU_Integracija
Anes Makul, ACIPS (2013)
PDF Verzija

Mehanizmi koordinacije u EU integraciji BiH

Bosna i Hercegovina ima status zemlje potencijalne kandidatkinje za članstvo u EU. Osnovu perspektive za članstvo zemalja regije dalo je Evropskog vijeća na samitu u Solunu 2003. godine ukoliko ispune kriterije koji se postavljaju pred zemlje kandidatkinje
Report
Edita Miftari (2013)
PDF Verzija

Ekonomska i socijalna prava žena u Bosni i Hercegovini u 2012-2013.

Ovaj paper Shadow reporta odgovora na pitanja o ljudskim pravima žena postavljenim u poglavlju Izvještaja o ekonomskim i socijalnim pravima žena, uključujući položaj žena na tržištu rada i njihova porodiljska prava, političko učešće žena, te nasilje nad ženama.
ZiP

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine: Zaključci i preporuke

Okrugli sto: Uloga civilnog društva u procesu evropskih integracija

Mediacentar, 2. juli 2013.

Zaključci i preporuke
Sto

Program monitoring evropskih integracija

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine je neformalna koalicija organizacija civilnog sektora koja ima za cilj praćenje reformi i načina primjena politika i prava Evropkse unije u procesu evropskih integracija.
Social →