Arijana Aganović

arijana aganovicArijana je diplomirala komparativnu književnost i bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Trenuto priprema magistarski rad na Religijskim studijama Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije u Sarajevu. Od 2010. godine radi u Sarajevskom otvorenom centru na različitim projektima iz oblasti ljudskih prava i političke participacije. Članica je IMIC-a (Internacionalnog multireligijskog interkulturnog centra) Sarajevo.