Amila Ždralović

FOTOAmila je zavšila Filozofski fakultet u Sarajevu – Odsjek filozofija i sociologija. Magistrirala je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Radi kao viša asistentica na Pravnom fakultetu u Sarajevu na predmetima Sociologija, Sociologija prava i Gender i pravo. Područja interesovanja: rodne studije, sociologija prava i metodologija društvenih nauka.