Uvod u politički sistem Bosne i Hercegovine: izabrani aspekti

Uvod_u_politicki_sistemUvod u politički sistem Bosne i Hercegovine: izabrani aspekti

Zbornik radova pod naslovom: „Uvod u politički sistem Bosne I Hercegovine – izabrani aspekti“ napisalo je više autora iz skupine mladih asistenata–istraživača sa visokoškolskih i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini. Zbornik je strukturiran tako da sadrži četiri zasebne cjeline: 1) Osnove političkog sistema; 2) Institucionalni sistemi; 3) Teritorijalno-politička organizacija BiH i 4) Bosna i Hercegovina u međunarodnom kontekstu. Svoje pojedinačne priloge napisalo je 17 autorica i autora. Bosanskohercegovačkim autorima pridružio se Thorsten Gromes, saradnik Instituta za istraživanje mira u Frankfurtu. Svi pojedinačni autorski tekstovi – uzeti zajedno, čine cjelinu u obliku zbornika pod naslovom: „Uvod u politički sistem Bosne i Hercegovine – izabrani aspekti“. Može se ustvrditi da su za zbornik odabrani najbitniji aspekti. Radi se, zapravo, o onim aspektima koncepta i strukture političkog sistema kojim se određuje bit političkog sistema Bosne i Hercegovine.

Saša Gavrić, Damir Banović, Christine Krause (priredili, 2009)

Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/Fondacija Konrad Adenauer

PDF verzija: Uvod u politički sistem Bosne i Hercegovine: izabrani aspekti