Dr. Zlatiborka Popov-Momčinović – koordinatorica programa “Program za nauku i obrazovanje”

indexDoc. dr. sc. Zlatiborka Popov Momčinović je profesorica političkih nauka na Univerzitetu Istočno Sarajevo. Diplomirala je sociologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Tokom i nakon studiranja bila je aktivna u NVO sektoru. Od 2005. je angažovana na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu, gdje je odbranila magistarski rad Politička kultura u periodu tranzicije. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 2013. odbranila je doktrorsku disertaciju o ženskom pokret u BiH. Objavila je više od šezdeset naučnih radova s fokusom na rod, aktivizam, pomirenje, civilno društvo, ulogu religije u javnoj sferi. Nedavno je objavila knjigu Ženski pokret u Bosni i Hercegovini: Artikulacija jedne kontrakulture, učestvovala u izradi niza studija koje se tiču prava i sloboda LGBT osoba, koopriredila je zbornik radova Diskriminacija: Jedan pojam, mnogo lica i Uloga religije u pomirenju i tranzicijskoj pravdi. Bila je angažovana kao predavačica na različitim akademijama i sesijama koje se tiču feminizma i ženskih prava, pomirenja, profesionalizma i tolerancije u medijima, i položaja različitih marginalnih grupa. U posljednje tri godine članica je istraživačkog tima u okviru CEIR/ Edinburgh projekta Faktori pomirenja u BiH. Članica je Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini. Koordinatorica je projekta Mladi_e naučnici_e u dijalogu, pod pokroviteljstvom Fondacije Konrad Adenaur Stiftung s ciljem promocije saradnje nove generacije bh. naučnika_ca sa različitih univerziteta. Članica je odbora za političke nauke pri Akademiji nauka i umjetnosti u BiH.