• Predstavnica Centra za političke studije, Melika Bašić je 18.07.2017.godine održala sastanak sa predstavnicima odjela za ljudska prava i savjetnicima za ekonomska i politička pitanja u delegaciji Evropske unije u Sarajevu. Tema sastanka je bilo upoznavanje programa organizacija i dogovor za razvijanje saradnje po pitanju napredovanja Bosne i Hercegovine na putu evropskih integracija, reforme obrazovnog sistema i unapređenje aktivnosti u malim gradovima kao načina rješavanja postojećih problema sa kojima se suočavaju manje zajednice u Bosni i Hercegovini.

  • Zbornik “Savremeni problemi pravne i političke filozofije” nastao je kao rezultat tog projekta i sadrži devetnaest članaka priređenih od osamnaest autorica i autora, koji istražuju i predaju na pravnim fakultetima i fakultetima političkih znanosti Univerziteta u Washingtonu, Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Novom Sadu, Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Splitu, Univerziteta ”Sv. Kiril i Metodij” u Skoplju, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci”, navodi Banović. Dodaje da je raznorodnost tema kojima su se autori …

  • U organizaciji Centra za političke studije, Udruge hrvatskog studentskog politološkog foruma i Fondacije Konrad Adenauer 24.maja/svibnja 2016.godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u 10 sati biti će upriličen okrugli sto na temu „Kriza demokracije“. U sklopu ovoga okruglog stola održat će se dva panela, gdje će se na prvom govoriti o kritici klasičnog poimanja predstavničke demokratije i izazovima u 21.stoljeću, demokratskoj solidarnosti u 21.stoljeću, te religiji i (pseudo) krizi supstancijalne demokratije. O ovome će govoriti mr.sci. Dražen Barbarić, mr.sci. …

Social →