• Projekt asistentica Centra za političke studije, Melika Bašić je prisustvovala na Samitu mladih u Sarajevu od 29.09. do 01.10., koji u sklopu USAID projekta re:Generacija implementiraju Međunarodni republikanski institut (IRI) i Udruženje Magacin Kabare. re:Generaciju predstavlja grupa od 200 mladih ljudi iz Jajca, Stolca, Gornjeg Vakufa/Uskoplja, Doboja, Brčkog, Drvara, Zvornika, Prijedora, Sanskog Mosta i Kotor Varoši koja želi postati nova generacija pokretača društvenih promjena te nosilac pomirenja i saradnje u lokalnim zajednicama i Bosni i Hercegovini. Samit mladih, je kao …

  • Predstavnica Centra za političke studije, Melika Bašić je 18.07.2017.godine održala sastanak sa predstavnicima odjela za ljudska prava i savjetnicima za ekonomska i politička pitanja u delegaciji Evropske unije u Sarajevu. Tema sastanka je bilo upoznavanje programa organizacija i dogovor za razvijanje saradnje po pitanju napredovanja Bosne i Hercegovine na putu evropskih integracija, reforme obrazovnog sistema i unapređenje aktivnosti u malim gradovima kao načina rješavanja postojećih problema sa kojima se suočavaju manje zajednice u Bosni i Hercegovini.

  • Zbornik “Savremeni problemi pravne i političke filozofije” nastao je kao rezultat tog projekta i sadrži devetnaest članaka priređenih od osamnaest autorica i autora, koji istražuju i predaju na pravnim fakultetima i fakultetima političkih znanosti Univerziteta u Washingtonu, Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Novom Sadu, Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Splitu, Univerziteta ”Sv. Kiril i Metodij” u Skoplju, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci”, navodi Banović. Dodaje da je raznorodnost tema kojima su se autori …

Social →